Cunvigne "L’insegnament de lenghe furlane a scuele"
L’INSEGNAMENT DE LENGHE FURLANE A SCUELE: SITUAZION, RISORSIS, NOVITÂTS E PROSPETIVIS PAL AN SCOLASTIC 2014/2015
ZORNADE DI FORMAZION PAI DOCENTS.

L’Assessorât regjonâl pe Formazion e pe Istruzion, la Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e l’Ufici Scolastic Regjonâl dal F.V.J. a àn organizât, par martars ai 9 di Setembar dal 2014, une zornade di formazion e aprofondiment sul insegnament dal furlan a scuele. Une ocasion par aprofondî la situazion e par confrontâsi su lis risorsis, lis novitâts e lis prospetivis pal gnûf an scolastic.
La zornade si vierzarà cuntune cunvigne dulà che si frontaran i argoments principâls dal program e e larà indevant, tal dopomisdì, cui laboratoris specifics pai insegnants e pai dirigjents.
Par vê dutis lis informazions discjamait il program in detai achì sot.
Par partecipâ ai laboratoris si à di iscrivisi DENTRI DAI 4 DI SETEMBAR, compilant il modul di pueste che si discjame di cheste pagjine, e mandantlu vie pueste eletroniche a arlef@regione.fvg.it.